Eesti      English     Lietuviškai     По-русски
KAUPLEJA KABINET
Kauplemiskonto Demokonto
Mõisted A - K

А - K L - P R - Ü


A


B

Baasvaluuta (base currency) Valuutapaaris esimesena kirja pandud valuuta on baasvaluuta. Seda saab klient müüa või osta koteering valuuta eest.
Bilanss (balance) Kõikide lõpetatud tehingute kokkuvõtlik finantstulemus kauplemiskonto alusel.


D

Diiler (Dealer) Ettevõtte esindaja, kindlustab tehingute sõlmimise ja kõik vajalikud arveldused kliendiga vastavalt lepingule.


F

Force Majeur Olukorrad, mida polnud võimalik ette näha ega ka ära hoida. Siia kuuluvad loodusõnnetused, sõjad, terroriaktid, häkkerite tegevus jne.


G

Graafik (chart) Koteeringute voog, esindatuna graafiliselt ja koosneb küünaldest/tulpadest.


H

Hinnavahe turu avamisel (opening gap)

Hedging

Olukord, kus kas Bid avamiskoteering on suurem Ask sulgemiskoteeringust või Ask avamiskoteering on väiksem Bid sulgemiskoteeringust.

 

Riskide vähendamine, vastu positsiooni ostu/müügi teel.


I

Instrument (instrument) Valuutapaar, või leping erinevusele.


K

Kauplemiskonto (trading account) Kauplemisplatvormi unikaalne personaliseeritud register , kus on näha lõpetatud tehingud, avatud positsioonid, muud operatsioonid ja orderid.
Kauplemisplatvormi aeg Ajavöönd, milles fikseeritakse sündmused serveri logi failis.
Kiire turg (fast market) Turg hoogsate dünaamiliste muutustega valuuta kurssides. Kiirele turule on iseloomulik hindade suured hüpped e. Gaps.
Kitsas turg (plain market) Turu seis, kui pika aja jooksul tuleb kauplemisplatvormi koteeringuid vähem, kui normaalses turuseisus. Kitsale turule on iseloomulik madal likviidsus.
Klienditerminal (client terminal) RealTrader programm, mille abil saab Klient koteeringuid reaalajas. Saab viia läbi turgude tehnilist analüüsi ja kauplemistehinguid, muuta, esitada ja eemaldada ordereid ning samuti saada sõnumeid diilerilt.
Klient (client) Juriidiline või füüsiline isik, kellel on sõlmitud lepingud diileriga kauplemistehingute teostamiseks, marginaalse kauplemise tingimustes.
Konto ajalugu (account history) Täielikult lõpetatud ja muude mitte kauplemistehingute nimekiri.
Korraldus (order) Positsiooni avamise või sulgemise juhend.
Koteerimine (quoting) Kliendile koteeringute võimaldamise protsess, et Klient saaks siia läbi tehinguid reaalajas.
Koteering (quote) Instrumendi kursi jooksev informatsioon, väljendatuna Bid ja Ask kujul.
Koteering valuuta (quote currency) Valuutapaaris teine valuuta, mille eest saab osta või müüa baasvaluutat.
Koteeringute voog (streaming currency rates) Kõigi kauplemisplatvormi laekuvate koteeringute jada.
Krediiditugi (leverage) Kauplemiseks kasutatava oma raha ja laenatud raha suhe. Kliendile panga poolt pakutav krediit, margin trading tehingute läbiviimiseks.
Küsitud hind (ask) Hind, millega klient saab baasvaluutat osta.
Küünal (candle) Graafiku element, mis koosneb avamis- ja sulgemishinnast, samuti antud perioodi maksimaalsest ja minimaalsest hinnast.

LAE ALLA KAUPLEMISPLATVORM REALTRADER 4 (MT4)

DEMOKONTO
 • Riski puudumine
 • Kauplemine virtuaalse rahaga
 • Õpi tundma Real Trader 4
 • Õpi tehnilist analüüsi tegema
 • Psühholoogiline ettevalmistus kauplemiseks
 • LISAINFO
  AVA DEMOKONTO

  REAALKONTO
 • Deposiidi valuutaks on: USD, EUR, GBP, CHF, JPY
 • Deposiit alates $20, tervitusboonus on 30%
 • Spreadid on alates 1 punktist, miinimum tehingu maht 0,01 lotti, krediidiõlg alates 1:1 kuni 1:500
 • Intresside juurdearvutus: 4% aastas
 • LISAINFO
  AVA REAALKONTO  www.wmtransfer.com

  Copyright © 2003 - 2019 Real Trade. All rights reserved.